Kezdőlap

Duldner Márton,

ág. ev. lelkész; szül 1825-ben; a gymnasiumot Segesvárt járta 1847-ig és az akadémiai tanulmányainak bevégezte után 1850-ben a segesvári iskolánál alkalmazták; azután csakhamar Volkányba (Wolkendorf) választották lelkésznek és 1872. júl. 4. óta rádosi (Radeln) lelkész.

Munkája: Aus der Vergangenheit und Gegenrvart der sächsischen Gemeinde Radeln. Schässburg, 1882. (Együtt irta fiával Duldner Jánossal, ki 1854-ben született, a segesvári gymnasiumot 1874-ben végezte, azután külföldi akadémiára ment és 1881. aug. 14. óta a segesvári ág. ev. iskolában tanító; utóbbinak még egy czikke van: Gabriel Polnar, Bischof von Bosnien (Archiv des Vereins für Siebenb. Landeskunde. N. F. XXIV.)

Zimmermann Ferencz szives közlése.