Kezdőlap

Duliskovics Mihály,

görög kath. lelkész, előbbinek testvér-bátyja, szül. 1813-ban Thyuskán Máramarosmegyében; tanulmányait Ungváron végezte, hol nőtlenűl föl is szenteltetett és mint áldozó pap egy ideig az ungvári g. kath. papnevelő főnöke volt; majd Bustyaházára lelkésznek neveztetett ki s ott mint kerületi esperes, szentszéki ülnök és czímzetes kanonok 1873-ban meghalt.

Történeti s néprajzi czikkei megjelentek a Hasznos Mulatságokban (1838. I. 11. sz. Verchovina), a Tudományos Gyűjteményben (1838. XII. Máramarosmegye Verchovinai járásának ismertetése, 1840. V. VI. Az oláhok ismertetése, 1841. X. Máramaros vármegyének részletes rövid ismertetése. Felső járás.)

Lehoczky Tivadar szives közlése.