Kezdőlap

Dura Máté,

hirlapiró s a m. kir. honvédelmi miniszterium hivatalnoka, szül. 1859. szept. 8. Hódmezővásárhelyen ev. ref. szülőktől; iskoláit szülővárosában, Nagykőrösön és Budapesten az egyetemen 1888-ban végezte.

Irodalmi munkásságát a fővárosi lapokban 1878-ban kezdte meg és azóta költeményeket, elbeszéléseket, tárczákat, kritikákat, ismertető czikkeket stb. irt a következő lapokba: Pesti Napló, Egyetértés Ország-Világ, Élet, M. Geniusz (Kenyér, Divat Szalon, Gondüző, Képes Családi Lapok, M. Figaro, M. Nők Lapja (Házi asszony), Magyar Állam, Nemzeti Hirlap, Nagyvilág, Budapest, Hirmondó, M. Ifjuság, Hasznos Mulattató, Lányok Lapja, A Század Vége, Urambátyám, Pokrócz Ádám Lapja (Vasút), Urambátyám, Vasárnapi Ujság, Uj Budapest, Társadalom, Világ Tükre, Szegedi Hiradó, Vásárhelyi Közlöny, Vásárhely és Vidéke, Orosházi Ujság, Keresztény Magyarország, Egyenlőség, Csarnok stb.; a Nemzeti Hirlapnál 1889 óta az irodalmi rovatot vezeti.

Munkái:

1. Szőke Dunapartról. Bpest, 1889. (Költemények.)

2. Új élet. Ujabb költemények. U. ott, 1891. (Ism. Vásárhely és Vidéke.)

Szerkeszti az Egyesületi Hirlapot 1892. nov. óta.

Álnevei s jegyei: Dárday M., Dárday Zoltán, Durus, Kemény Zoltán, Delta, Dalár, Pesthy Zoltán, Magyar Honvéd, A. É., D. M., a. é. és d. m. az említett lapokban.)

M. Könyvészet 1889. 1891.

Salon Naptár 1890. arczk.

M. Nők Lapja 1892. arczk.

Képes Családi Lapok 1892. arck. és önéletr. adatok.