Kezdőlap

Durcsák János,

egri egyházmegyei kanonok, szül. 1771-ben Felső-Osván Zemplénmegyében; Eperjesen és Kassán tanult, 1790-ben az egri papnevelő intézetbe lépett. 1794-ben felszenteltetése után Tályán káplánkodott, honnét 1794-ben a seminarium tanulmányi felügyelőjévé neveztetett ki; öt év mulva a mennyiségtan tanárává s az egri csillagvizsgáló őrévé rendeltetett; később theologiát is tanított. 1812-ben kanonok lett és meghalt 1837-ben.

Munkája: Compendium religionis christianae in usum scholasticae juventutis concinnatum. Agriae, 1823. (2. kiadás. U. ott, 1825.)

Arczképe kőmetszetben Bécsben készült és kiadta ponori Thewrewk József a M. Pantheonban 1830-ban.

Gemeinnützige Blätter 1830. 19. sz.

Emlékkönyv. Eger, 1865. 267. l.

Petrik Bibliogr.

Koncz Ákos, Egri Egyházmegyei Papok. Eger, 1892. 67. l.