Kezdőlap

Durcsek András,

kath. plébános, szül. 1816. aug. 29. ág. ev. szülőktől és előbb ág. ev. lelkész volt duna-Szerdahelyen (Pozsonym.); utóbb a kath. hitre tért át és 1848. jún. 21. fölszenteltetett; azután Morva-Szent-Jánoson az anabaptisták administratora, majd oszuszkói (Nyitramegye) plébános lett. Meghalt mint nyugalmazott lelkész 1876. júl. 17. Nagyszombatban.

Munkái:

1. Witezící nad Swetem Cirkew Kristowa... Pozsony, 1854. (Krisztus szentegyháza fölötti diadalmaskodás.)

2. Osemnast stroričnia Pamiatka mučedlnictva Swatého Petra apostola w potahu na blahodnarné učinkowania Rimských Papežow na clowečenstwo... U. ott, 1867. (Szent Péter apostolnak 18 százados emléke s a pápák működése az emberiségre nézve.)

3. Dubročiný wplyp Rímskych Pápezow na Uhersko dejespisne potwrdený... U. ott, 1868.

4. Swäte Druhotiny kňazske najsvätej šieho otca Piusa IX. Rimskeho Pápeža dňa 11-ho Aprila roku 1869. Slávené. Nagyszombat, 1869. (Elmélkedések IX. Pius pápáról.)

5. Spev najdostojnejšiemu a Velkomožnemu panu Jozefovu Boltizarovi Jeho swätosti Rimskeho papeža Piusa IX. tajnému kaplanovi... U. ott, 1875. (Ének IX. Pius pápa tiszteletére.)

6. Svatosť Pokania zo stanoviska Luthera a Sw. Rimskokatolickej cirkwe... U. ott, 1876. (Ünnepek a lutheranus és kath. egyházak szempontjából.)

7. Pieseň Slawnosti zlateho biskupského jubileum, ktoré nejswätejssi otec Pius IX. Papez dna 3. jun. 1877. slavil... Pozsony, 1877. (IX. Pius pápa arany miséjét illető irat.)

Egy czikket irt a Religio és Nevelésbe (1847. I. 2. sz. A protestantismus jelen állapota.)

Bibliotheca Joan. Card. Simor. Strigonii, 1887. 345.

Necrol. Strigon. 169. l. (hol neve Gyurcseknek van irva.)

Petrik Bibliogr. IV. 33. 43. l. és Zelliger Alajos szives közlése.