Kezdőlap

Durdik Alajos,

nyitra-egyházmegyei kath. lelkész, szül. 1829. júl. 3. Bánban; pappá szenteltetett 1852. aug. 22.; ezután három évig a püspöki irodában mint igtató működött; 1855-ben mocsonoki, utóbb nagy-bossányi káplán volt; 1864 óta szolcsányi plébános, 1873 óta kerületi alesperes.

Az Idők Tanújának levelezője volt; ugyanott közölte a nyitrai püspökök életrajzát. (1866. 218-220. sz.)

Schematismus Nitriensis.

M. Sion 1891. 297. l. (Vagner József.)