Kezdőlap

Durguth József,

bölcseleti s theologiai doktor, esztergomi kanonok, szül. 1790. jan. 14. Ürményben Nyitramegyében; 1812. nov. 11. misés pappá szenteltetett föl; 1814-ben tanfelügyelő lett a bécsi Pázmány-intézetben; azután Rudnay hg. primásnak udvari papja s ceremoniariusa; 1825. plébános Sélyén; 1845. esperes és esztergomi kanonok; 1853. aug. 6. szent Gergelyről nevezett kalocsai cz. apát és honti főesperes, majd sioni fölszentelt püspök és őrkanonok; 1869. aug. 12. főkáptalani nagyprépost, pápai praelátus és érseki helynök Nagyszombatban. Meghalt 1872. nov. 12. Esztergomban.

Czikke: Selye. (M. Sion 1867. 37. l.)

Munkája: Circulares litterae anno 1866. ad clerum a. dioec. Strigon. dimissae. Strigonii, 1866.

Thewrewk, Magyarok Születésnapjai 6. l. Májer István Bibliogr. 44. l.

Necrol. Strigon. 163. l.

Gyászjelentés és Zelliger Alajos szives közlése.