Kezdőlap

Durtz János,

orvos-sebész Pozsonyban.

Kézirati munkája: Handbuch seiner medizinischen Vorschriften 1736. (8-rét 221 lap; a Jankovich-féle gyűjteménynyel került a m. n. múzeumba).