Kezdőlap

Dutkay Ignácz,

bölcseleti doktor és lyceumi tanár, szül. 1771. decz. 7. Bodonyban Hevesmegyében; az egri egyházmegyében pap volt; előbb az egri érseki lyceumban a mennyiségtant tanította, azután plébános volt Bátorban (Hevesm.), hol 1808-ban meghalt.

Munkája: Prima elementaris Algebrae lineamenta. Agriae, 1801.

Szinnyei Könyvészete.

Koncz Ákos, Egri Egyházmegyei Papok. Eger, 1892. 67.