Kezdőlap

Dück József,

ág. ev. lelkész, az arany érdemkereszt tulajdonosa, szül. 1814. jan. 12. Brassóban; az ottani gymnasiumban tanult, azután három évig a berlini egyetem és a bécsi protestáns theologiai intézet hallgatója volt. Visszatérvén szülővárosába, a gymnasiumban tanított 1852-ig, midőn a brassói külváros lelkésze lett és innét 1862. okt. 19. Feketehalomra (Zeiden) választották meg lelkésznek; kevéssel nyugalomba vonulása után meghalt 1883. jan. 9. Brassóban.

Munkája: Geschichte des Kronstädter Gymnasiums. Eine Festgabe zur dritten Säcularfeier desselben. Nebst dem Honterusichen Reformationsbüchlein und einigen Briefen aus der Reformations-Zeit, als Zugabe. Kronstadt, 1845. (Az erdélyi szász földismei társaságtól jutalmazott munka. Ism. Teutsch G. D. a Transilvania 1845. 87. sz., Kemény József gróf a Kurz, Magazin I. 380. l., Benigni József az Österr. Blätter für Literatur und Kunst 1845. 144. sz. és Döbrendtei Gábor a Budapesti Hiradóban 1846. 340. sz.).

Több alkalmi beszéde jelent meg a Kronstädter Zeitungban és abból különnyomatokban is.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 267. l. és gyászjelentés.