Kezdőlap

Dzian István,

Jézus-társasági áldozópap és tanár, szül. 1695. decz. 29. Velsiczen Barsmegyében; 19 éves korában Bécsben lépett a rendbe; Kassán hallgatta a theologiát és ugyanott tanította a bölcseletet négy évig, mire a Veterani ezredben 12 évig mint tábori lelkész szolgált. Azután a budai s kolosvári papnevelőben volt igazgató, Kassán pedig spirituális; a rend föloszlatása után 1779. máj. 11. ugyanott meghalt.

Munkája: Acris Dacica sive discordia inter provincias Transylvaniae de loco principe. Claudiopoli, 1723. (Más czímmel: Lites inter provincias Daciae de principatus praerogativa... Névtelenül.)

Kiadta: Beati Sulpitii Severi ep. Bituric. S. Historiae libri duo cz. munkát Kassán, 1732.

Katona, Historia Critica XXXVIII. 858.

Catalogus Bibl. Fr. Com. Széchenyi. Suppl. II. 306.

Stoeger, Sciptores.