Kezdőlap

Éder János,

a nagyváradi püspökmegyében kath. áldozópap; 1842-49-ben váradolaszi káplán, azután plébános, apát és czímzetes kanonok volt Derecskén, Biharmegyében, hol 1891. szept. 27. meghalt.

Munkája: Érzetoszlop, melyet... Waldenburg-Schillingsfürsti herczeg Hohenlohe Sándor úr... neveünnepére emelt 1845. Nagyvárad.

Petrik Bibliogr.

Vasárnapi Ujság 1891. 39. sz. (Nekrolog.)