Kezdőlap

Éliássy (Eliás) István,

ügyvéd, a herczeg Eszterházy-ház bujáki uradalmának (nógrádi s hevesi kerület) főügyésze s több megyék táblabirája.

Szinművei: Mohácsi csata, vitézi szomorújáték 5 szakaszban (előadatott Váczon 1829. decz. 16.), Tatárok Vácz alatt, történeti szinmű (először Váczon 1838. márcz. 1. azután 12.)

Munkái:

1. Öröm dall, melyet nagymélt. mélt. és ft... gróf Nádasdy Paulai Ferencz úrnak névünnepére az 1839. ápr. 3 buzgó kebellel éneklé. Vácz.

2. Hunnia a haladás korszakában. Eger, 1842.

3. A magyarok Éjszakamerikában, szinjáték 3 szakaszban. U. ott, 1845. (Gyöngyös városában egy halotti kamara létesítésére szentelé.)

Honművész 1838. 27., 28. sz.

Petrik Bibliographiája I. 609. IV. 34. l.