Kezdőlap

Eperjesi Zsigmond,

erdélyi származású ev. ref. theologiai tanuló volt Franekerában (1751. okt. 1-től) és Utrechtben, midőn

a következő munkáját kiadta: Epicedion in acerbo et inmaturo funere seren. ac celsissimi Arausionensium et Nassaviorum principis Gulielmi IV. foederatae Belgicae... Frisiae, 1752.

Weszprémi, Succincta Med. Biogr. IV. 142. l.

Történelmi Tár 1887. 204. l.