Kezdőlap

Erdődy Gábor Antal (monyorókeréki gróf),

egri püspök, E. Kristóf koronaőr, tárnokmester és Pálffy Zsuzsanna fia, szül. 1684. szept. 27.; 1708-tól esztergomi kanonok, 1712-től nagyprépost volt; egri püspök lett 1715-ben; meghalt 1744. szept. 26.

Munkái:

1. Opusculum theologicum, in quo queritur, an et qualiter possit princeps, magistratus, dominus catholicus, in ditione sua retinere haereticos; vel contra poenis eos, aut exilio ad fidem catholicam amplectendam cogere? Tyrnaviae, 1721. (Névtelenül. E. G. gróf költségén nyomatott. Császári parancsra elkoboztatott. L. Cyprian Erneszt Salamon, Suppl. ad hist. eccl. 91. l. E munkát Timon Sámuelnek is tulajdonítják.)

2. Submissima gratulabundorum regni Hungariae statuum et ordinum in adventu imperatoriae nec non Germaniae, Hungariae et Bohemiae Regiae majestatis Caroli VI... ad Limites fati regni adventantis, et in Farkasfalu vulgo Wolfsthal subsistentis per... cum compluribus condeputatis peracta salutatio. Die 7 Julii 1722. Hely n.

3. Allerunterthänigste Begrüssung... Caroli VI.... den 7. Juli 1722. Hely n.

Kéziratban: Antiphonate pro festis et dominicis 1702. 4rét.

Gróf Erdődy Gábor Antal, egri püspöknek lelke nyugalmáért mondatott halotti tanítás. Kassa. 1745.

Engelmajer S., Erdődy G. A. egri püspöknek megörökösített emlékezete. Buda, 1747.

Catalogus Bibl. Fr. Comitis Széchenyi l. 324. 325. II. 124. l.

Nagy Iván, Magyarország Családai IV. 68. l. és Pótlékkötet 226. l.

Emlékkönyv. Eger, 1865. 268. l.

Fabó Monumenta II. III.

Memoria Basil. Strigon. 164. l.

Molnár Aladár, Közoktatásunk Története I. 308. 458. l.

Koncz Ákos Egri Egyházm. Papok az Irodalmi Téren. Eger, 1892.