Kezdőlap

Esterházy József (galánthai gróf),

szent István-rend középkeresztes vitéze, cs. kir. kamarás, valóságos belső titkos tanácsos, főispán, gróf E. Imre lovassági tábornok és g. Traun Anna Mária fia, szül. 1760. nov. 1., Zemplénmegye főispánja s a m. kir. udvari kanczelláriánál referendárius volt. Meghalt 1830 körül.

Munkája: Beszéde (Tekintetes Nemes Zemplén Vármegye... főispánjának előlülése alatt 1820. Sz. Iván hava 6. Sátorallya Ujhely város az építő szék alkalmatosságával tartatott). Sárospatak, 1820.

Nagy Iván, Magyarország Családai IV. 94. 96. l.

Wurzbach, Biogr. Lexikon IV. 98. l.