Kezdőlap

Esterházy Sándor,

a bölcselet, jog- és államtudományok doktora, szül. 1863. okt. 19. Kolozsvárt; a középiskolákat szülővárosában, Fehérvárt és Esztergomban végezte, a jogot a kolozsvári és a budapesti egyetemen. Előbb Kolozsvár városánál volt I. aljegyző és polgármesteri titkár; jelenleg a kassai kir. jogakadémián a bölcseleti jog és a büntetőjog tanára.

Lapokba s folyóiratokba 1884 óta szmos czikket irt, igy a Fővárosi Lapokba (1884. 1887-91. tárczákat), az Ellenzékbe (1884. 200. sz. Goethe szerelme), az Erdélyi Hiradóba (1888. 131. sz. Faust és Margit) sat.

Munkái:

1. A Párbajról. Kolozsvár, 1885.

2. Bölcselkedés. Bpest, 1892. (Ism. Vasárnapi Ujság.)

Fordított egy szinművet: A süketnéma, Bouilly Miklósnak, Abbé de l Épée szinműve után (E. Kovács Gyulával együtt), melyet 1889. júl. 5. adatak elő a budai szinkörben.

M. Könyvészet 1885.

Corvina 1892. 9. sz. és önéletrajzi adatok.