Kezdőlap

Esterházy Tamás (galánthai),

pozsonymegyei birtokos és valószinűleg E. Ferencz pozsonyi alispánnak (ki anyja után örökölvén Galántha egy részét, első irta magát Galánthai előnévvel) testvére volt, és Vittenbergában 1589. okt. 3. óta tanult, hol állítólag reformátussá lett.

Munkája: Az Igaz Aniaszentegyhazrol, es ennec feieről az Christvsrol. Ismeg az Romai Anyaszent egyházról es ennec feieről, az Romai Paprol valo Articulus... Irattatott Aegidius Hunnius, az Szent irasnac Doctora és Professora altal... Sárvár, 1602. (Ilyésházi István költségén nyomatott és nejének Pálfi Katalinnak ajánlja Eszterhas Thamas Galánthán 1601. márcz. 1. a munkát, melyet Kürti István szeredi prédikátorral együtt fordított. Ajánlásában, mely bevezetésűl szolgál és 29 levélből áll, az egyháztörténetet, annak viszontagságait és tévelygéseit adja elő Krisztustól a reformáczióig.)

Bod, M. Athenas 78.

Weszprémi, Succincta Medicorum Biogr. l. 193. IV. 323.

Horányi, Memoria I. 651. l.

Wallaszky, Conspectus 190.

Bartholomaeides, Memoriae Ungar. 90.

Ferenczy és Danielik, M. Irók I.

Fabó, Monumenta III.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 174. l.