Kezdőlap

Faber Aegidius,

magyarországi származású, Budán és Vittenbergában tanult; Luther ajánlatára (1527.) V. Henrik mecklenburgi herczeg ág. ev. lelkésznek hívta meg Schwerinbe, hol 1536-ban meghalt.

Munkái:

1. Der 'Psalm Miserere (LI.) Wittenberg, 1531. (Luther előszavával.)

2. Von dem falschen Blut und Abgott im Thurm zu Schwerin. Wittenberg, 1533. (Luther előszavával.)

Allg. Deutsche Biogr. Leipzig, 1877. 488. l.