Kezdőlap

Faber György,

bölcseleti doktor, Jézus-társasági áldozópap és tanár, szül. 1638-ban Bajorországban; 1672 körűl a nagyszombati akadémia tanára volt. Meghalt 1672-ben Bécsben.

Munkája: Ludovici regis Hungariae II. mors insperata poemate descripta. Tyrnaviae, 1672.

Locher, Joan. Jos., Speculum Academicum Viennense. Viennae, 1773. 236.

Katona Historia Critica XXXVI. 726.

Fejér, Historia Academiae 29.