Kezdőlap

Fábián Dániel,

erdélyi főkormányszéki hivatalnok volt. Meghalt 1830. ápr. 29. Szászsebesen 82. évében.

Szerkesztette Cserei Elekkel az első erdélyi magyar hirlapot Erdélyi Magyar Hirvivő cz., mely 1790. ápr. 3. Hochmeister Márton könyvnyomtató kiadásában indult meg Nagyszebenben és hetenként kétszer járt; azon év decz. 16. az 58. számmal már Kolozsvárt jelent meg és 1791. jan. 18 pártolás hiányában megszünt.

Ephem. Budenses 1790. 5. sz. 1791. 13. sz.

Ungar. Staats- u. Gelehrte Nachrichten 1790. 20. sz. és gyászjelentés.