Kezdőlap

Fábián Sándor,

gyulafehérvári kanonok, szül. 1848. febr. Hiliben Háromszékmegyében; a theologiát Bécsben tanulta, melyet elvégezvén, tanulmányi felügyelő lett Gyulafehérvárt; majd a püspöki udvarba került és Fogarassy Mihály püspök titkára lett. Jelenleg kanonok, gymnasiumi s finevelőintézeti igazgató Gyulafehérvárt.

Czikke: Válasz Szilágyi Sándor történésznek a Nemzetben megjelent czikkére. (M. Korona, 1885.)

Szerkesztőtárs volt az erdélyi r. kath. irodalmi társulat Közművelődés cz. közlönyénél (Gyulafehérvár) 1882. jan. 7-től 1884. jul. 19-ig.

M. Sion 1890. 470. l.