Kezdőlap

Fabini János,

ág. ev. lelkész szül. 1825-ben; Medgyesen végezte 1843-ban a gymnasiumot; a bölcseleti és theologiai tanulmányok végeztével 1849-ben ugyanott tanító lett, később bogácsi (Bogeschdorf), 1881 óta pedig baráthelyi (Pretai) lelkész. Az ág. ev. házassági főtörvényszéknek és a tartományi konsistoriumnak tagja; a medgyesi gazdasági egylet elnöke.

Munkája: Der Weinbau in Siebenbürgen. Hermannstadt, 1860. (Különnyomat a medgyesi ág. ev. gymnasium Programmjából.)

Zimmermann Ferencz szives közlése.