Kezdőlap

Fabini Tódor,

főgymnasiumi tanár, szül. 1852. ápr. 12. Medgyesen Nagy-Küküllőmegyében; 1870. jún. 12. u. ott végezte a gymnasiumot; három évig a bécsi, lipcsei, berlini s heidelbergi egyetem hallgatója volt; 1874. nov. 19. tanári, 1876. nov. 18. theologiai vizsgát tett. 1875. márcz. 14-től a nagy-senki főnépiskolában és 1877. júl. 24. óta a segesvári gymnasiumban tanítja a történelmet és földrajzot.

Programmértekezése: Fachwissenschaftlicher Katalog der Bibliothek des Gymnasiums in Schässburg mit einer Einleitung über deren Entwickelung. (Programm des ev. Gymn. A. B. in Schässburg 1880-83. Beiwerth Vilmossal együtt.)

Programm des ev. Gymn. in Schässburg 1878. 59.

Wutz Névkönyve 122.

Statistisches Jahrbuch. Hermannstadt, 1891. 36. l.