Kezdőlap

Fábri Pál,

ág. ev. gymnasiumi tanár, előbbinek fia, szül. 1790-ben Győrött; már 17 éves korában a losonczi gymnasiumban a rhetorikai osztályban tanított; de ezen állását csakhamar elhagyta s külföldi egyetemek látogatására ment, hol a bölcseletben és a classica philologiában képezte magát. Hazájába visszatérvén, a sopronyiak bölcseleti tanszékkel kinálták meg; ő azonba a Géczy-családnál lett nevelő és közben a jogtudományokban képezte magát. 1825-ben a pesti ág. ev. hitközség hivta meg a humaniorák tanárának 600 váltó-forint (250 frt. o. é.) évi fizetéssel, egyúttal megbizták őt a gymnasium igazgatásával és az összes ág. ev. tanintézetek vezetésével. 1837-ben önkényt kilépett hivatalából. 1862-65-ben a pesti ág. ev. magyar község felügyelője volt. Meghalt 1872. jan. 22. Pesten és végrendeletileg 12.000 frttal növelte az egyház vagyonát.

Munkája: Worte, bei Gelegenheit der öffentlichen Translocation und Eröffnung eines zweijährigen Unterrichts an der Pester evang. Schule Augs. Conf. den 4. Sept. 1828. Pesth.

A Szépliteraturai Ajándékban (1821.) van egy költeménye s a Közhasznú Esmeretek Tárának munkatársa volt, hova történeti czikkeket és az irók életrajzát irta.

Doleschall, E. A., Das erste Jahrbundert aus dem Leben einer hauptstädtischen Gemeinde. Bpest, 1887.

Petrik Bibliogr.