Kezdőlap

Fábri Sámuel,

ág. ev. lelkész volt Kladzányban Zemplénmegyében (1805-26.) előbb (1795-1800.) tanító Hanusfalván (Szepesm.)

Munkája: Zprawa vžitečné zahradné stromy na neylechčegssi zpusob vywodiť a obchodiť na slovenský gazyk přeložená.... Eperjes, 1803. (Geiger Xav. Ferencz, A gyümölcsfatenyésztésről irt német munkájának fordítása.)

Kézirati munkája: Poemation ad D. Daniel. Mollerum, studiorum suorum indefessum promotorem.

Bibliotheca Norica Williana. Altdorf, 1775. V. 121.

Szinnyei Könyvészete.

Hörk, Sáros-Zempléni ev. esperesség története. Kassa, 1885. 310. 311. 349. l.