Kezdőlap

Fábry Sándor,

jogi doktor, Békésmegye főjegyzője, a gyomai járásnak volt főszolgabirája, szül. 1859. márcz. 15. Békés-Csabán; iskoláit Csabán, Szarvason és Selmeczbányán, a jogot Budapesten végezte; doktori dissertatiója: Tanulmány a bizonyítás elméletéről.

Már tanulókorában feltünt verseivel; a selmeczi lyceumban két évig szerkesztette a Korány czímű ifjusági lapot. Később költeményei s egyéb czikkei legnagyobb részt a Békésmegyei Közlönyben és a Békésben jelentek meg (1880-92.)

Munkái:

1. Békés vármegye az 1890. évben. Gyula, 1891.

2. Békés vármegye az 1892. évben. U. ott, 1893.

Önéletrajzi adatok után Dombi Lajos.