Kezdőlap

Faddy Kristóf,

cziszterczita-rendi áldozópap és tanár a székesfehérvári gymnasiumban.

Czikkei a Tudományos Gyűjteményben (1824. IX. A vitézség csak a nemzeti csinosodás által dicsőiti meg a nemzetet tökéletesen, 1825. IV. Lucius Annaeus Seneca életirása.)

Munkája: Nagymélt. Cziráki és Dienesfalvi gróf Cziráky Antal ő Excellentiájának, midőn Székesfehérvárott főispáni székébe iktatnék, tiszteletűl ajánlotta a székes-fejérvári királyi gymnasium 1827. Székes-Fejérvár.

Petrik Bibliographiája.