Kezdőlap

Faith Mátyás,

főgymnasiumi tanár, szül. 1857. febr. 23. Ragyóczon (Orazovja) Szepesmegyében; a gymnasiumot Lőcsén, a bölcseletet a budapesti egyetemen végezte; 1880-ban tanári vizsgálatot tett; 1880-86-ig a budapesti II. ker. főgymnasiumban helyettes tanár volt; 1886-ban a beszterczebányai k. főgymnasiumhoz neveztetett ki rendes tanárnak, hol jelenleg is működik és a német nyelvet és természetrajzot tanítja.

Programmértekezései: A nyelvtanítás reformja, Don Carlos, széptani értekezés (Budapest II. ker főgymnasium Értesítője 1886.) Stuart Mária, irodalmi tanulmány (Beszterczebányai k. főgymn. Értesítője 1887. Ism. Egyet. Philologiai Közlöny), A szórend fontossága a német nyelvben (Beszterczebányai k. főgymn. Értesítője, 1891. Ism. u. az).

Budapesti kath. főgymnasium Értesítője 1883. 12. l.

Wutz Névkönyve 17. l. és Ralovich Lajos tanár szives közlése.