Kezdőlap

Fajth Péterné, (Serédy Izabella),

a svábhegyi s városmajori vizgyógyintézet tulajdonosnője, előbbinek neje. Meghalt 1893. márcz. Budapesten.

A széles körben ismert kiváló nő az irodalom és művészet terén sok dolgozattal lépett föl, nevezetesen irt számos tárczát, elbeszéléseket s dalokat; főleg zeneszerzeményei érdemelnek említést, melyek közül több magyar népdala általánosan elterjedt.

Vasárnapi Ujság 1893. 13. sz.