Kezdőlap

Falaky Károly,

ág. ev. lelkész, szül. 1853. okt. 28. Bőnyön Győrmegyében; 1868. szept.-től a pozsonyi lyceumban theologiát tanult; 1884-ben Ondód-Pusztavámon Fehérmegyében lelkésznek választották, hol 1887. decz. 26. meghalt.

Midőn a pozsonyi ág. ev. lyceumban I. és II. éves theologus volt, két emlékbeszédet tartott, t. i.: Simko Vilmos felett (Pozsonyi ev. gymnasium Értesítője 1875.) és Szeberényi Lajos felett. (Pozsonyi ev. gymnasium Értesítője, 1876. és Figyelő II. 1877.)

Pozsonyi ág. ev. főiskola Értesítője 1875. 1876.

Haan Lajos, Magyarországi ág. ev. Névtára. Bpest, 1885. 61. l. és Hauptmann János ev. tanító szives közlése.