Kezdőlap

Falkenstein Ignácz,

tudakozó-intézet tulajdonosa Miskolczon és Kassán.

Kiadta intézetének jegyzőkönyvi kivonatát hirlap alakjában 1860. nov. 17-től Miskolczon és szerkesztette a Kassa-Eperjesi Értesítőt 1863-ban, mely hetenként kétszer jelent meg Kassán.

Petrik Könyvészete.