Kezdőlap

Falusy István,

főgymnasiumi tanár, szül. 1842-ben Baján Bács-Bodrogmegyében; 1872 óta tanár a lőcsei kath. főgymnasiumban, hol a mennyiségtant és természettant adja elő.

Programmértekezése: A mathematika és csillagászat az araboknál a 8. században (Lőcsei kath. gymnasium Értesítője 1875.) Czikke: Még valami a hangról, a Néptanítók Lapjában (1872.)

Wutz Névkönyve 88.