Kezdőlap

Falusi Mihály,

ev. ref. néptanító, Debreczenben tanult, azután Pestmegyében volt nemzeti iskolai tanító és egyebek közt Szent-Endrén is lakott.

Munkája: Okos gyermek nevelés példája a köznép használatára, melyben rövideden előadatik, miképpen kell a gyermekeket születések napjától fogva, mind testi, mind erkölcsi tulajdonságaikra nézve hasznosan és okosan nevelni. Pozsony, 1805. (Salzmann után.)

Szinnyei Könyvészete.

Kiss Áron, M. Népiskolai Tanitás Története 107. 112. 113. 206. l. és Nevelés és Oktatás-Történet Kézikönyve 220. l.