Kezdőlap

Falvay Antal,

tanító Budapesten.

Czikkeket irt a Néptanítók Lapjába (1870-72.)

Munkái:

1. Magyar-német olvasókönyv. Elemi és népiskolák számára. Pest, 1867. (Péterfy Sándorral.)

2. A magyar mondattan példákban. A főbb szabályok vázlatos előadásával. Szeged, 1877.

3. Magyar-német olvasókönyv a népiskola II. osztálya számára. Bpest, 1882. (Luttenberger Á., Péterfy S. és Scholtz L. társaságában.)

4. Gyermeki hibák orvoslása. Bpest, 1887.

M. Könyvészet 1877. 1882.

Horváth Ignácz Könyvészete 1883. 1887.