Kezdőlap

Fáncsy Antal,

irástudó, nemes származású.

A Batthyány Boldizsár-féle miséskönyvet másolta Kőszegen 1489-ben. A latin szöveg közé egykorú magyar felirások és magyarázatok vegyülnek, melyek a codex becsét nagyon emelik. Kiváló értékű a 3-14 leveleken magyarúl szerkesztett naptár, mely a legrégibb magyar naptárak egyike. Hihetőleg Batthyány Boldizsárnak iródeákja volt és a könyv végén nevezi meg magát ekképen: Et sic est finis in Kwzegh in feria sexta antefestum B. lucie virginis: Anno Domini Milesimo Quadringentesimo octuagesimo nono sub egregio domino Baltasar de Batyan Capitanei eiusdem civitatis et castri Kwzegh per me Anthonium litteratum nobilem de ffanch existens penes Albam Regalem. A könyvet több szines initiale s egy Krisztust a keresztfán ábrázoló kép diszíti. (A m. nemzeti múzeum tulajdona.)

M. Akadémiai Értesítő 1853. 26. l. (Mátray Gábor.)

M. Sion 1868. 810. 811. 882. l. (Knauz N.)

Toldy Ferencz, M. Nemzeti Irodalomtörténet II.

M. Könyv-Szemle 1879. 56. l.