Kezdőlap

Fandert János György,

ág. ev. lelkész, előbbinek fia; 1792-ben a jenai egyetemen tanult; azután hitszónok (Prediger) volt Nagy-Szebenben; 1809. nov. 20-tól pedig lelkész Kercsben (Szebenszék), hol 1826. okt. 23. meghalt.

Munkája: De Aristotelis categoriis dissertatio. Cibinii, 1799.

Trausch Schriftsteller-Lexikon I. 293.