Kezdőlap

Fándly László (csejtei),

uradalmi ügyvéd; szül. 1802-ben Szent-Endrén Szatmármegyében, a jogot 1821-23-ban Nagyváradon végezte; 1827-ben a kir. táblának hites jegyzője volt; azután mint ügyvéd Biharmegyébe költözött és Belényesen uradalmi ügyész lett; később megyei szolgabiró volt. Meghalt 1859-ben Margittán.

Költeményeket írt az Urániába (1828 és 1829.)

Munkája: Tisztelet melyet mélt. és főtiszt. Laicsák Ferencz úrnak a nagyváradi deákszertartású püspöki megyéjébe lett beiktatása alkalmával áldoz. Nagyvárad, 1827.

Bozóky Nagyváradi kir. Akadémia százados multja 192-193. l. és fiának F. László főjegyzőnek szíves közlése.