Kezdőlap

Fankovich Sándor,

gör. kath. lelkész, m. kir. állami algymnasiumi igazgató, szül. 1846. febr. 14. Alsó Neresniczén Mármarosmegyében; 1871 óta tanár és mint igazgató (1875. márcz. 6 óta) a történelmet és földrajzot tanítja a munkácsi algymnasiumban.

Programmértekezései: Az intézet feladata nevelni és oktatni; Tiz év története (Munkácsi áll. gymnasium Értesitője 1879.)

Munkácsi m. kir. áll. reál-gymnasium Értesitője 1872. 3. l. 1875. 15. l.

Wutz Névkönyve 97. l.