Kezdőlap

Fanta Adolf,

orvosdoktor, F. Károly városi tanácsos fia, szül. 1837. jún. 23. Székesfehérvárt; középiskoláit szülővárosában a cistercieknél, az orvosi tanfolyamot a budapesti egyetemen végezte s 1861-ben szigorlatot tett. Azután Balassa János sebészeti tanár mellett mint műtőnövendék működött. 1863-ban Székesfehérvárt telepedett le s 1865-ben városi főorvosnak választották meg, mely hivatalát 1878-ig viselte; ezen idő óta magángyakorlattal foglalkozik.

Czikkei: Levelek a tengerről (Orvosi Hetilap 1862), A rákdagok gyógykezeléséről, A paizsmirigytömlők gyökeres gyógyítása (Gyógyászat 1863. 1867), A herék gümösödéséről (M. Orvosok és természetvizsgálók munkálatai XII. Pest, 1868), A légzés és a levegő hatása az emberi testre (Hazánk és a Külföld 1868).

Munkája: Székesfehérvár város népesedési mozgalmának és közegészségügyének 10 évi története 1865-től 1874-ig, valamint a javaslatok a közegészség javitása érdekében. Székesfehérvár, 1875.

Oláh Gyula, Magyarország Közegészségügyi Statistikája. Bpest, 1876. 118. l.

Petrik Könyvészete és önéletrajzi adatok.