Kezdőlap

Faragó Kajetán,

minorita-rendi szerzetes, szül. 1812. decz. 1. Tatában Komárommegyében; hitszónok, segédlelkész és gymnasiumi tanár volt Aradon, Nagybányán, Miskolczon; azután gymnasiumi igazgató Nagybányán, házfőnök, rendi titkár és tanácsos, ujból végre házfőnök. Meghalt 1879. decz. 25. Imreghen.

1848-ban Szőllőssy szerint, alkalmi versezetet adott ki, de a munkát nem ismerem.

Szőllőssy Károly, Szerzetes rendek I. 186. l.

Magyarországi Minorita-Rend Névtára 1882-83-ra 232. l.