Kezdőlap

Faragó Mihály,

jobbágy fiúból lett szabad polgár, mint a munkájának czimlapján irja.

Munkája: A nagyurak pártja. Hegedűszóban nem szép mese. Bpest, 1881.

Horváth Ignácz Könyvészete 1881. LXXIII. l.