Kezdőlap

Fark Kristóf,

Jézus-társasági tanár, később jogakadémiai tanár, erdélyi örményszármazású volt; 1767-ben mint jezsuita növendék az udvarhelyi algymnasiumban tanított, 1768. Kolozsvárt, hol egyszersmind tanulmányi felügyelő volt; 1769-ben Nagy-Bányán, 1770. Nagyszombatban, 1771. Győrött volt tanár és 1772-ben Nagyszombatban első éves theologus. A rend feloszlatása után (1773) megvált a papi pályától és 1777-78-tól Kassán jogakadémiai tanár lett és a hazai törvényt (jus patrii) tanította; 1800-1-ben prodékán volt és ő tartotta a tanévet megnyitó beszédet. 1786-87-ben az eperjesi kerületi táblához küldetett «novum juris ordinem condiscere.» 1801. aug. 25. 500 forinttal nyugdíjaztatott.

Munkái:

1. Positiones ex universo jure patrio quas sub auspiciis... Josephi Ürményi in academia regia Cassoviensi a. 1778. publice propugnavit... Josephus Wagner... ex praelectionibus Chr. F. Cassoviae.

2. Responsum ad quaestionem: Was ist Wucher? und durch welche beste Mittel ist demselben ohne Strafgesetz Einhalt zu thun? seu quid foenus? et quo efficaci remedio foenori occurri possit citra sanctionem legis poenalis?... Die 22. mensis Mai 1789. ad cancell. Austr. Boh. aulicum... expeditum. Cassoviae, 1789.

3. Tentamen publicum ex jure patrio privato, quod in regia academia Cassoviensi a. 1799. die 3. mensis Martii subivere Car. Klobusitzky... ex institutionibus C. F. Cassoviae.

4. Tentamen publicum ex jure patrio privato, quod in reg academia Cassoviensi a. 1799. die 3. mensis Augusti subivere Joan Molnár, Ign. Szilva ex institutionibus C. F. Cassoviae.

5. Oratio prolusoria coram solenni concione academica tempore aperti novi cursus litterarii in Sala academica dicta 1800. Cassoviae.

Catalogus Personarum Societatis Jesu 1767-1772.

Petrik Bibliogr. és dr. Klekner Alajos kassai jogakademiai igazgató szíves közlése.