Kezdőlap

Farkas Ádám (hügyei),

korponai kapitány, F. Pál lévai vicekapitány a naplóiró s Szombathelyi Anna fia, szül. 1657. okt. 13.; a jezsuitáknál tanult, 1680. ápr. 20. Leopold király korponai kapitánynyá tette, hol hét esztendeig volt; midőn ezen vár is Tökölinek jutott, F. Eszterházy Pál nádor szeredi táborába ment. Az 1683. insurrectiokor Barsvármegye alkapitánya volt; 1684. febr. 16. a nádor lévai alkapitánynyá tette.

Följegyzéseit, melyek az 1663-1684. évekből nagyrészt személyére és családjára vonatkoznak, Szily Kálmán a család levéltárában levő eredeti kéziratból közli a Történelmi Tárban (1884. 99-101. l.)