Kezdőlap

Farkas András,

ág. ev. gymnasiumi igazgató-tanár, rimaszombati származású; a sárospataki ref. kollegiumban tanult, ott hallgatta a theologiát is; azután segédtanító volt; végre a rozsnyói ág. evang. gymnasium igazgató-tanára lett.

Munkája: Theoria latinae syntaxeos regulis comprehensa, exemplis classicis illustrata, usibusque juventutis accomodata. Leutschoviae, 1817.

Zeitschrift von und für Ungern VI. 1804. 388. l.

M. Kurir 1805. I. 19. sz.

Petrik Bibliográphiája.