Kezdőlap

Farkas Benignus,

szent Ferencz-rendi szerzetes, szül. 1702-ben Tapolczán Zalamegyében; 1722-ben Malaczkán a rendbe lépett és 1727-ben misés pappá szenteltetett föl. Hitszónok és hittérítő volt; több évig Nyitrán mint magyar hitszónok működött; azután Szarvaskendre (Vas várm.) küldetett hittérítőnek, hol több plébániánál kisegítő is volt; 1743-ban Veszprémbe rendelték hitszónoknak. Meghalt 1749. jún. 10. Sümegen Zalamegyében.

Munkája: Collyrium Mysticum. Apog. 3. v. 18. Titkos Értelmű Szem-Gyógyító, vagy-is A Kenyernek szine alatt elrejtett Ur Jezus istensége, és emberisége valóságos jelen-voltának elhitelére; a Sz. Irásbul öszveszedegettetett czikkelyekből; mint annyi drága füvekből egybe timporált, lelki szemeinknek halyogát meggyógyító Orvosság. Az az Együgyü, de hathatos erejü Lelki Beszéd. Mellyet Urnapi Processiónak alkalmatosságával... a Hiveknek elejbek adott. Nemes Veszprém Városában, 1744. Eszt.... Győr, 1744.

Farkas, Scriptores. Posonii, 1879. 59. l.

Petrik Bibliográphiája.