Kezdőlap

Farkas Emőd,

hirlapiró, F. Balázs kisdednevelő és Thanhoffer Róza fia, szül. 1866. aug. 10. Álmosdon Biharmegyében; középiskoláit az ungvári kir. kath. főgymnasiumban végezte; 1885-89-ben a budapesti egyetemen bölcselethallgató volt. Tanított Sopronban a Csöndes-Féle gymnasiumban, Rákospalotán a dr. Szabó Alajos-féle intézetben és a budapesti m. kir. állatorvosi akadémián. 1890-91-ig a katonai évét szolgálta le s tiszti vizsgát tett; azután Rákospalotán nyert tanári alkalmazást.

Első irodalmi czikke az Ungvári Közlönyben (1883. Ünnepeljük meg márczius 15-ét cz.) jelent meg; ettől kezdve a nevezett lapban és az Ungban sűrűn jelentek meg tőle vezérczikkek, tárczák, vers és próza; 1885-86-ban a Függetlenség cz. politikai napilapnak belmunkatársa volt, melyben számos politikai és szépirodalmi dolgozata jelent meg névtelenűl vagy F. E. és f. e. jegyek alatt. Ezeken kivül a M. Geniusz, Ország-Világ, Egyetértés, Budapest, Képes Családi Lapok, M. Nők Lapja, A Hét, Üstökös, Magyarország sat cz. lapokban jelentek meg tőle részint verses, részint prózai irodalmi dolgozatok.

Munkái:

1. Reményeim. Bpest, 1887. (Apróbb költemények és három költői dolgozat: Petőfi halála, melylyel VII. oszt. tanuló korában pályadíjat nyert a Dajka-körben, Világos elegia és Dárius kincse, népies költői elbeszélés.)

2. A szabadságharcz 1848-49-ben, hősköltemény-töredék. Bpest, 1888.

3. Álmok, árnyak. Bpest, 1889. (Elbeszélések Botond névvel.)

4. Margitszigeti vadrózsák. Ujabb költemények. Bpest, 1891.

5. Bakaélet (humoros történetek a baka életből.) Bpest, 1892. arczk.

6. Bakavilág. Bpest, 1892. (Humoros történetek.)

7. Hogy tehetjük le a tiszti vizsgát? Bpest, 1892. (Tankönyv önkéntesek számára.)

8. Azok a tisztek. Humoros történetek. Bpest, 1893. (Két kiadást ért.)

9. Boszniában. Bpest, 1893. (Elbeszélések.)

Horváth Ignácz Könyvészete 1887.

M. Könyvészet 1888-90.

Budapesti Hirlap 1893. 111. sz.

Corvina 1893. 12. sz. és önéletr. adatok.