Kezdőlap

Farkas Ferencz,

gazdasági intéző, szül. 1852. máj. 5. Bálvány-Szakálloson Komárommegyében; a gymnasiumot Komáromban végezte. 1868-69-ben gazdasági gyakornok volt, azután a keszthelyi m. kir. gazdasági felsőbb tanintézetet látogatta, honnét 1872-ben Esztergomba került irnoknak; majd három évig az esztergomi érseki uradalom igazgatósági, azután félévig a számvevőségi hivatalban működött. 1875-ben B.-Szakálloson, majd Csémen lett gazdasági segéd, 1877-ben pedig ismét Esztergomban urad. ellenőr. 1883. nov. óta Lándoron (Komáromm.) mint gazdasági intéző működik.

Mint az esztergomi gazdasági egyesület titkára 1882-83-ban szerkesztette az általa kezdeményezett Gazdasági Értesítőt. E közlönyben több gazdasági czikket írt (1882. Az okszerű és olcsó trágyatelepek készítéséről, A birtok-minimum kérdése megyénkben. Hogyan teleltessünk, Gazdasági kiállítások- és azok fontosságáról, 1883. A magyar mezőgazdasági gépgyártás haladásáról, Alakítsunk mesterséges kaszállókat és legelőket és ezáltal emeljük állattenyésztésünket sat.)

Zelliger, Esztergom-vármegyei Irók 40. l.