Kezdőlap

Farkas (Wolf) Ferencz,

vasuti hivatalnok, szül. 1866. aug. 8. Uj-Szent-Annán Aradmegyében; tanulmányait az aradi polgári- és főreáliskolában végezte, azután a budapesti egyetemen három évig volt bölcselethallgató; azonban az anyagiakkal való küzdelem és huzamos betegeskedése miatt el kellett hagynia az egyetemet és most az Arad-csanádi egyesült vasutak könyvvezetője. 1889-90-ben leszolgálta az önkéntesi évet és megkapta a tiszti bojtot.

Alkalmi s hazafias költeményeket írt az aradi napilapokba.

Munkája: W. Farkas Ferencz összes költeményei. I. Arad, 1888. (A II. kötet sajtó alatt van.)

M. Könyvészet 1891. és Szőllőssy Károly szives közlése.