Kezdőlap

Farkas Géjza,

ág. ev. lelkész, szül. 1852-ben Nagy-Kürtösön Nográdmegyében; középiskoláit Balassa-Gyarmaton, Rozsnyón, Iglón és Pozsonyban, a theologiát Pozsonyban végezte; majd három évi nevelősködés után tanulmányait Budapesten és Berlinben kiegészitette. 1877-ben A.-Bodonyban lelkésznek választották. 1885-ben a nagyszombati három nyelvű gyülekezetbe hívták el lelkészül, hol jelenleg is működik.

Népies czikkei a Magyar Néplapban s a Nográdi Lapokban; egyháztársadalmi s egyházpolitikai czikkei a Prot. Egyházi és Isk. Lapban (1879. Galieli, 1882. sat.), a Prot. Képes Naptárban (1880.) és a pozsonyi Evang. Egyházban jelentek meg.

Munkája: Dr. Luther Márton. Életrajz az evangyélmi nép számára. Nagyszombat, 1889.

Horváth Ignácz könyvészete 1889. és önéletrajzi adatok.